Onder de Pannen

Er is een groep daklozen, niet verslaafd of met psychiatrische aandoeningen, maar zonder goed sociaal netwerk dat hen opvangt. Voor deze mensen bestaat niet of nauwelijks opvang, terwijl deze groep groeit. Daarom is De Regenboog Groep "Onder de Pannen" gestart.

Het gaat vooral om mensen die door verlies van hun baan of door scheiding op straat terecht komen. Het doel van het project is om mensen snel tijdelijk onderdak te bieden, zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en mogelijk van de (dure) nachtopvang.

Deze nieuwe daklozen brengen we tijdelijk onder bij mensen die een kamer beschikbaar hebben en bereid zijn een stadsgenoot hulp te bieden. Degene die onder dak gebracht wordt, betaalt hiervoor huur en een onkostenvergoeding.

Hoe werkt het?

Je hebt een kamer die je niet gebruikt. Je vindt het fijn als iemand die benut en je kunt wel wat extra inkomsten gebruiken. Dan is Onder de Pannen iets voor jouw. Je ongebruikte kamer is namelijk een uitkomst voor iemand die even zonder thuis zit. 

Wie komt er in huis?

Je beslist samen met De Regenboog Groep wie er in jouw kamer komt wonen. Vooraf maakt je je wensen bekend. De Regenboog screent alle belangstellenden. Als er een geschikte kandidaat is, start de kennismakingsprocedure. Pas als jij het ziet zitten met de huurder (en andersom) start de verhuur.

Mag dat wel?

Ja, De Regenboog heeft afspraken gemaakt met de gemeente, woningcorporaties en uitkeringsinstanties. Ze werken allemaal mee met Onder De Pannen. Jij en de huurder tekenen een officieel contract dat maximaal één jaar duurt.

Loop ik financieel risico?

Nee, je gaat er financieel altijd op vooruit. Jouw eventuele uitkering en/of toeslagen worden niet gekort. De hoogte van het bedrag dat je aan de onderhuur overhoudt verschilt per situatie. De hoogte berekenen we voordat je het contract tekent.

Heb je een huurachterstand bij de woningcorporatie?

Onder de Pannen heeft de mogelijkheid om via het fonds ‘ Kleine schuld, Grote winst’ een bestaande huurachterstand tot een bepaald bedrag in één keer te betalen aan de woningcorporatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over Onder de Pannen, of wil je je aanmelden? Kijk dan op www.onderdepannen.nl. Hier vind je meer informatie en aanmeldformulieren. 

Onder de Pannen

Bellen kan ook 020 53 17 600 of mail naar onderdepannen@deregenboog.org

De initiatiefnemers

Onder de Pannen is een initiatief van De Regenboog Groep in nauwe samenwerking met diverse gemeenten in Noord Holland, uitkeringsinstaties en woningcorporaties.

Onder de Pannen, onderhuur, legale onderhuur, woningnood, kamerverhuur, kamer verhuren, woning zoeken, kamer gezocht wonen in Amsterdam, wonen in Zaanstad

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten