Te oud om illegaal te zijn

Het aantal ongedocumenteerden in Nederland wordt geschat op 25.000 tot 58.000 mensen. Een groot deel daarvan leeft in Amsterdam. Sommigen van hen zijn al langer dan 20 jaar illegaal – en dus rechteloos – in Nederland. Het project “Te oud om illegaal te zijn’’ richt zich op deze groep onzichtbare Amsterdammers.

illegaal, ongedocumenteerd, ouderen, rechten

Afhankelijk geworden

Als je langer dan 20 jaar ongedocumenteerd op straat leeft, is dat slecht voor je lichamelijke en psychische gezondheid door stress, kou en eenzaamheid. Voor ouderen wordt het steeds lastiger om een inkomen te verdienen en een onderkomen te vinden. Je bent kwetsbaarder en klachten nemen toe. Je moet vaker een beroep doen op zorgverleners zoals huisarts en tandarts.

Persoonlijke verhalen van oudere illegalen in Nederland lezen? Klik dan hieronder.

verhalen

Perspectief

Na zo'n lange periode is voor de meeste mensen terugkeer naar het land van herkomst geen optie meer. Zij zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving en hebben hier vaak kinderen en een sociaal netwerk.

De Regenboog Groep vindt dat mensen die langer dan 20 jaar ongedocumenteerd in Nederland verbleven een rustige en zorgeloze oude dag gegund moet worden. Wij roepen de Nederlandse overheid daarom op, om dat mogelijk te maken.

Geef mensen die langer dan 20 jaar in Nederland leven en ouder dan 50 zijn:

  • een verblijfsvergunning,
  • toegang tot alle medische voorzieningen,
  • mogelijkheden tot legaal inkomen en onderdak.

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek

De Regenboog Groep werkt samen met onderzoekers van verschillende universiteiten om inzicht te krijgen in de problematiek van de groep oudere ongedocumenteerden. Wie zijn de ouderen en hoe het komt dat ze al zo lang ongedocumenteerd in Nederland zijn? 

Juridisch onderzoek

Met juristen en andere deskundigen hebben we geïnventariseerd wat de juridische obstakels zijn voor oudere ongedocumenteerden om legaal verblijf te krijgen. Het rapport kun je hieronder downloaden.

Juridische verkenning

Lobby

Op basis van deze onderzoek maken we voorstellen om de obstakels voor een rechtmatig verblijf in Nederland weg te krijgen. Die voorstellen worden dit jaar aan de Tweede Kamer overhandigd.  Na afronding van de regeringsformatie bespreekt de kamer een motie. Die gaat over Surinamers die als heel lang zonder papieren in Nederland verblijven. 

Meer weten of contact

mail naar: fdvlaming@deregenboog.org

illegaal, ongedocumenteerd, ouderen, rechten

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten