placeholder
Alle projecten

Ongedocumenteerde ouderen

Ongedocumenteerde ouderen in Nederland leiden een gemarginaliseerd bestaan. Zij hebben in de praktijk niet of nauwelijks toegang tot basale medische en sociale voorzieningen. Velen zijn al tientallen jaren in Nederland en kunnen niet meer terug naar het land van herkomst.

Door hun toenemende kwetsbaarheid is het steeds lastiger in eigen onderhoud te voorzien en worden de ouderen in groeiende mate afhankelijk van anderen. Dat is de conclusie van het onderzoek naar ongedocumenteerde ouderen in Nederland. De Regenboog Groep, initiatiefnemer van het onderzoek, pleit onder meer voor een verblijfsvergunning voor ouderen die vijftien jaar of langer in Nederland verblijven.

In Amsterdam wonen zo’n 750 oudere, ongedocumenteerde Surinamers. Mensen van 50 jaar of ouder die als Nederlander geboren zijn, maar hun Nederlanderschap door de onafhankelijkheid van Suriname zijn kwijtgeraakt

'Te oud om illegaal te zijn'

Op 15 juni 2022 publiceerde uitgeverij Boom een tweeluik over de problematiek van langdurig ongedocumenteerde ouderen in Nederland. Het onderzoek voor de rapporten werd gedaan op initiatief van De Regenboog Groep in Amsterdam in het kader van het project ‘Te oud om illegaal te zijn’. Wetenschappers van verschillende universiteiten waaronder Erasmus Universiteit Rotterdam, en de universiteiten van Amsterdam en Utrecht, deden het onderzoek en schreven de rapporten.

placeholder
Rapporten

Het tweeluik bestaat uit een sociaal wetenschappelijk en een juridisch deel.

Het eerste deel, 'Vechten met het leven', beschrijft de dagelijkse problematiek op het gebied van huisvesting, inkomen, gezondheid en sociale inbedding.

Deel twee, 'Juridische Verkenning van het recht op voorzieningen en verblijf voor oudere ongedocumenteerden' beschrijft het vreemdelingenbeleid en de wetgeving sinds de jaren negentig.

‘Het zou mooi zijn als ik voor mijn zeventigste een verblijfsvergunning krijg, zodat ik mijn laatste jaren een beter leven heb’

Harold (68)

Legalisering oudere Surinamers

Een deel van de groep oudere ongedocumenteerden betreft oudere Surinamers, die vóór de onafhankelijkheid van Suriname als Nederlander werd geboren en al vele jaren ongedocumenteerd in Nederland woont.

Ondanks het feit dat hun hele familie legaal in Nederland verblijft, hebben zij nooit de juiste papieren kunnen krijgen. In een brief aan de Staatssecretaris van Justitie heeft De Regenboog Groep op juridische, historische en morele gronden aangedrongen op legalisering van deze groep oudere ongedocumenteerden. In de publicatie wordt hun problematiek zichtbaar gemaakt.

Duurzame oplossing

Volgens de onderzoekers is de situatie van ongedocumenteerde ouderen in Nederland een gevolg van het restrictieve immigratiebeleid van de overheid waardoor de kans op toelating op basis van persoonlijke schrijnende omstandigheden of gezinshereniging de afgelopen jaren zeer klein is geworden. 

De Regenboog Groep wil met het project een nationale discussie stimuleren over de noodzaak om tot een duurzame oplossing te komen voor de groep oudere, langdurig in Nederland verblijvende  ongedocumenteerden.

placeholder

Aanbevelingen 

De wetenschappers doen een aantal belangrijke aanbevelingen voor duurzame oplossingen. Ze adviseren de Nederlandse regering om: 

  • een legaal verblijf te realiseren voor ouderen die vijftien jaar of langer in Nederland verblijven;
  • de regeling verruimde gezinshereniging te herintroduceren; 
  • de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris te respecteren; en 
  • een interdisciplinaire commissie in het leven te roepen die de bevoegdheid heeft te adviseren in schrijnende vreemdelingenzaken;
  • de uitwassen van de Koppelingswet terug te draaien

De Regenboog Groep heeft in mei 2022 een brief geschreven aan de Staatssecretaris van Asiel en Migratie waarin wij aandringen op legalisering van de groep oudere Surinamers die al zo lang ongedocumenteerd in ons land verblijft. 

Meer weten?

De rapporten zijn verkrijgbaar via Boom Uitgevers.
Mail voor meer informatie naar Frederiek de Vlaming: fdvlaming@deregenboog.org

Op de hoogte blijven van het project 'Te oud om illegaal te zijn'? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via fdvlaming@deregenboog.org

Verhalen

Lees hier wat wij allemaal meemaken en wat ons in beweging brengt
placeholder

Een verblijfsvergunning voor oud-Nederlandse Surinamers...

In Nederland wonen ongeveer 800 oud-Nederlandse Surinamers zonder geldige verblijfsvergunning. Zij zijn tussen wal en schip geraakt na de onafhankelijkheid van Suriname en hebben nauwelijks rechten. Afgelopen jaar werkte het ministerie van Justitie en Veiligheid aan een speciale regeling voor deze groep, die ervoor zou zorgen dat oud-Nederlandse Surinamers die al langer in Nederland wonen een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Door de val van het kabinet is dit plan echter niet doorgegaan. Reden voor het ASKV en De Regenboog Groep om samen met advocate Eva Bezem zelf de handschoen op te pakken. De inzet Op vrijdag 5 april hebben we samen met advocate Eva Bezem voor honderd oud-Nederlandse Surinamers een aanvraag ingediend. Op dit moment wachten we af hoe de IND deze aanvraag gaat beoordelen. Veel is nog onzeker. We weten nog niet wat de uitkomst gaat zijn en hoe lang dit gaat duren. Onze wens is om voor meer oud-Nederlandse Surinamers een aanvraag in te dienen. We kunnen deze mensen op dit moment op een wachtlijst plaatsen. Om op de wachtlijst te komen moeten zij voldoen aan de volgende twee voorwaarden:   Oud-Nederlandse Surinamer zijn, geboren vóór de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975; Op dit moment in Nederland wonen zonder geldige verblijfsvergunning. Contact voor Surinamers Ben jij een oud-Nederlandse Surinamer geboren vóór de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 én woon jij op dit moment in Nederland zonder geldige verblijfsvergunning? Neem dan contact op met het ASKV via surinameproject@askv.nl. We kunnen je voor nu op een wachtlijst plaatsen. Het is belangrijk dat je duidelijk in de mail zet op welke manier je te bereiken bent. Het ASKV ontvangt graag zowel je telefoonnummer als je e-mailadres.
...

Welkom bij De Regenboog Groep

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Daarnaast gebruiken wij en onze partners tracking cookies op onze site om websiteverkeer te analyseren. Klik op Ja om hiermee akkoord te gaan. Lees ons cookiebeleid.